Bảng giá các loại đĩa mài sừng tê giác

Bảng giá các loại đĩa mài sừng tê giác

Bảng giá các loại đĩa mài sừng tê giác

1. 
    dia mai sung te giac xanh luc dk 14 cm ma 270013, gom su bat trang tinh van
    Đĩa mài sừng tê giác loại thường
    Mã:  270013
    Đường kính: 14 cm (to hơn bát cơm (chén cơm) 1 chút)
    Giá: 99,000 đ
    Đặt hàng nhanh tại đây
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.
    dia mai sung te giac xanh luc dk 20 cm ma 270014, gom su bat trang tinh van
    Đĩa mài sừng tê giác loại thường
    Mã: 270014
    Đường kính: 20 cm ( to bằng 1 gang tay )
    Giá: 149,000 đ
    Đặt hàng nhanh tại đây
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.
   dia mai sung te giac xanh luc dk 24 cm ma 270015, gom su bat trang tinh van
    Đĩa mài sừng tê giác loại thường   
    Mã: 270015
    Đường kính: 24 cm ( to hơn 1 gang tay 1 chút )
    Giá: 199,000 đ
    Đặt hàng nhanh tại đây
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.
    dia mai sung te giac loai tot, mau xanh coban dk 14 cm ma 270028, gom su bat trang tinh van
    Đĩa mài sừng tê giác loại tốt
    Mã: 270028
    Đường kính: 14 cm (to hơn bát cơm (chén cơm) 1 chút)
    Giá: 145,000 đ
    Đặt hàng nhanh tại đây
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5.
    dia mai sung te giac loai tot, mau xanh coban dk 20 cm ma 270029, gom su bat trang tinh van
    Đĩa mài sừng tê giác loại tốt    
    Mã: 270029
    Đường kính: 20 cm ( to bằng 1 gang tay )
    Giá: 245,000 đ
    Đặt hàng nhanh tại đây
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6.  
    dia mai sung te giac loai tot, mau xanh coban dk 24 cm ma 270030, gom su bat trang tinh van
    Đĩa mài sừng tê giác loại tốt
    Mã: 270030
    Đường kính: 24 cm ( to hơn 1 gang tay 1 chút )
    Giá: 345,000 đ
    Đặt hàng nhanh tại đây
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7.    
    
    dia mai sung te giac loai cao cap, trang te giac xanh, dk 14 cm ma 270016, gom su bat trang tinh van
    Đĩa mài sừng tê giác gốm Bát Tràng cao cấp
    Mã: 270016
    Đường kính: 14 cm (to hơn bát cơm (chén cơm) 1 chút)
    Giá: 199,000 đ
    Đặt hàng nhanh tại đây
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8. 
    
   dia mai sung te giac loai cao cap, trang te giac xanh, dk 14 cm ma 270016, gom su bat trang tinh van
    Đĩa mài sừng tê giác gốm Bát Tràng cao cấp
    Mã: 270017
    Đường kính: 20 cm ( to bằng 1 gang tay )
    Giá: 350,000 đ
    Đặt hàng nhanh tại đây
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9. 
    
    dia mai sung te giac loai cao cap, trang te giac xanh, dk 24 cm ma 270018, gom su bat trang tinh van
    Đĩa mài sừng tê giác gốm Bát Tràng cao cấp
    Mã: 270018
    Đường kính: 24 cm ( to hơn 1 gang tay 1 chút )
    Giá: 420,000 đ
    Đặt hàng nhanh tại đây
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10.
    
    dia mai sung te giac, nguyen lieu nhat, ve vang 24 k cao cap, dk 14 cm, ma 270019, gom su bat trang tinh van
    dia mai sung te giac, nguyen lieu nhat, ve vang 24 k cao cap, dk 14 cm, ma 270019, gom su bat trang tinh van
    Đĩa mài sừng tê giác  cao cấp, vẽ vàng 24 k
    Mã: 270019
    Đường kính: 14 cm (to hơn bát cơm (chén cơm) 1 chút)
    Giá: 250,000 đ
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11.
    
    dia mai sung te giac, nguyen lieu nhat, ve vang 24 k cao cap, dk 20 cm, ma 270020, gom su bat trang tinh van
    dia mai sung te giac, nguyen lieu nhat, ve vang 24 k cao cap, dk 20 cm, ma 270020, gom su bat trang tinh van

    Đĩa mài sừng tê giác cao cấp, vẽ vàng 24 k
    Mã: 270020
    Đường kính: 20 cm ( to bằng 1 gang tay )
    Giá: 480,000 đ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12.
    
    dia mai sung te giac, nguyen lieu nhat, ve vang 24 k cao cap, dk 24 cm, ma 270021, gom su bat trang tinh van
    dia mai sung te giac, nguyen lieu nhat, ve vang 24 k cao cap, dk 24 cm, ma 270021, gom su bat trang tinh van
    Đĩa mài sừng tê giác cao cấp, vẽ vàng 24 k
    Mã: 270021
    Đường kính: 24 cm
    Giá: 680,000 đ


bang gia cac loai dia mai sung te giac gia re cao cap nhat ban gom su bat trang dk 14 cm 20 cm 24 cm gom tinh van ha noi hcm ho chi minh

Sản phẩm mới cập nhật
Tin mới cập nhật