Bộ tô và đĩa, mã 220024, tô đk 19 cm, đĩa đk 20 cm, men rạn cổ, vẽ tay hoa sen xanh đen, tô phở, bún, hủ tíu, in tên và logo quán, gốm bát tràng, tinh vân

Mã: 220024
Giá trên chưa bao gồm VAT và phí vận chuyển
Số lượng:
Thông tin chi tiết
Bộ tô và đĩa, mã 220024, tô đk 19 cm, đĩa đk 20 cm, men rạn cổ, vẽ tay hoa sen xanh đen, tô phở, bún, hủ tíu, in tên và logo quán, gốm bát tràng, tinh vân.
Bộ tô và đĩa, mã 220024, tô đk 19 cm, đĩa đk 20 cm, men rạn cổ, vẽ tay hoa sen xanh đen, tô phở, bún, hủ tíu, in tên và logo quán, gốm bát tràng, tinh vân
Bộ tô và đĩa, mã 220024, tô đk 19 cm, đĩa đk 20 cm, men rạn cổ, vẽ tay hoa sen xanh đen, tô phở, bún, hủ tíu, in tên và logo quán, gốm bát tràng, tinh vân
Bộ tô và đĩa, mã 220024, tô đk 19 cm, đĩa đk 20 cm, men rạn cổ, vẽ tay hoa sen xanh đen, tô phở, bún, hủ tíu, in tên và logo quán, gốm bát tràng, tinh vân
Bộ tô và đĩa, mã 220024, tô đk 19 cm, đĩa đk 20 cm, men rạn cổ, vẽ tay hoa sen xanh đen, tô phở, bún, hủ tíu, in tên và logo quán, gốm bát tràng, tinh vân

Bình luận Facebook