Chum sành 20 lit, mã CS144, không men, khử độc, chữ tài lộc nổi, có 2 quai, chum ngâm rượu, gốm bát tràng, tinh vân

Mã: CS144
4849

Giá trên chưa bao gồm VAT và phí vận chuyển
Số lượng:
Thông tin chi tiết
Chum sành 20 lit, mã CS144, không men, khử độc, chữ tài lộc nổi, có 2 quai, chum ngâm rượu, gốm bát tràng, tinh vân
Chumsanh20lit,maCS144,khongmen,khudoc,chutailocnoi,co2quai,chumngamruou,gombattrang,tinhvan
Chumsanh20lit,maCS144,khongmen,khudoc,chutailocnoi,co2quai,chumngamruou,gombattrang,tinhvan
Chumsanh20lit,maCS144,khongmen,khudoc,chutailocnoi,co2quai,chumngamruou,gombattrang,tinhvan
Chumsanh20lit,maCS144,khongmen,khudoc,chutailocnoi,co2quai,chumngamruou,gombattrang,tinhvan

Bình luận Facebook