Chum ngâm rượu 20 lit, dáng bí mã VR210, cao 45cm ngang 35cm, ngâm rượu ngon, làm mát rượu, hoa văn vẽ tay, có 2 tai xách tiện dụng, gốm bát tràng tinh vân

Mã: VR210
2631

Giá trên chưa bao gồm VAT và phí vận chuyển
Số lượng:
Thông tin chi tiết
Chum ngâm rượu 20 lit, dáng bí mã VR210, cao 45cm ngang 35cm, ngâm rượu ngon, làm mát rượu, hoa văn vẽ tay, có 2 tai xách tiện dụng, gốm bát tràng tinh vân
chumngamruou20lit,dangvotron,maVR210,cao45cm,ngang35cm,ngamruoungon,lammatruou,hoavanvetay,co2taixachtiendung,gombattrangtinhvan
chumngamruou20lit,dangvotron,maVR210,cao45cm,ngang35cm,ngamruoungon,lammatruou,hoavanvetay,co2taixachtiendung,gombattrangtinhvan

Bình luận Facebook